7-opr-003

Robert Gojević je jedan od 500 ljudi na svijetu
koji fotografira na staklu tehnikom starom 150 godina. 

Domagoj Jakopović Ribafish

novinar i kolumnist